You Mi Kim

You Mi Kim

 Port Moody, British Columbia

 • 81
  checkin icon

  CHECKINS

 • 108,600
  points icon

  POINTS

 • 53
  site-visited icon

  SITES VISITED

You Mi Kim

You Mi Kim

 Port Moody, British Columbia
 • level icon

  LEVEL

 • 81
  checkin icon

  CHECKINS

 • 108,600
  points icon

  POINTS

 • 53
  site-visited icon

  SITES VISITED